Kopia danych za pomocą aplikacji rsync

      Brak komentarzy do Kopia danych za pomocą aplikacji rsync

Kopia danych za pomocą aplikacji rsync
Note: W poradniku posiadamy dwa dyski sda oraz sdb

Łączymy się z naszym serwerem poprzez SSH lub Remote Desktop:

fdisk -l (wylistowanie dysków)
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 616447 307200 83 Linux
/dev/sda2 616448 12904447 6144000 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 12904448 975155199 481125376 83 Linux
/dev/sdb1 12904448 975155199 481125376 83 Linux

Przykład 1 (lokalnie) – chcemy zrobić backup partycji „/” dysku sda na dysk sdb
Tworzymy foldery gdzie zamontujemy naszą partycje:
mkdir /mnt/sda3
mkdir /mnt/sdb1

Montujemy nasze dyski wydając polecenie (dyski będą zamontowane w katalogu /mnt):
mount /dev/sda3 /mnt/sda3
mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1

Wykonujemy backup:
rsync -avzP /mnt/sda3/* /mnt/sdb1/

(komenda wykonuje backup z archiwizacją plików w locie z zachowaniem linków twardych/miękkich oraz wszystkimi atrybutami)

Przykład 2 (backup zdalny) – chcemy zrobić backup folderu /root/wazne_dane i skopiować na zdalny serwer do katalogu /backup
Tworzymy foldery gdzie zamontujemy naszą partycje:
mkdir /mnt/sda3

Montujemy dysk wydając polecenie (dysk zamontowany będzie w katalogu /mnt):
mount /dev/sda3 /mnt/sda3

Wykonujemy backup:
rsync -avzP -e "ssh -pPort" /root/wazne_dane root@adres_serwera:/backup/

(komenda wykonuje backup z archiwizacją plików w locie z zachowaniem linków twardych/miękkich oraz wszystkimi atrybutami poprzez SSH na serwer zdalny, backup zostanie zapisany w katalogu /root/backup na serwerze zdalnym)